Новини

ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 2016Г.

На 16.04.2016 година в залата на Военния клуб в Пазарджик се проведе отчетно -изборно събрание на СЛРД "Сокол 1893".
Участваха 66 делегати от дружините на сдружението.Гости на събитието бяха Областния Управител Трендафил Величков, Председателя на НЛРС-СЛРБ Иван Петков, Директора на горско стопанство Пазарджик -Гаврил Рангелов, Директора на РДГ Пазарджик Владко Влахов.
След приемане на Отчетния доклад на УС и Финансовия отчет за периода 2012-2016 година се проведе избор на Председател на УС. Бяха издигнати кандидатурите на досегашния Председател Евгени Абаджиев и на видния столичен адвокат Стоян Стойков.В жестока конкуренция Евгени Абаджиев спечели избора с 63 на 3 гласа и е новият-стар Председател на "Сокол 1893".
За членове на УС бяха избрани Ангел Мусиевски, Тодор Абаджиев, Николай Минчев, Андон Андонов, Петър Койчев, Илия Долев, Костадин Карабончев, Цветан Цветанов, Георги Чифчиев и Георги Лазаров.За Председател на КС както обикновенно бе избран Стоимен Спасов.
За просперитета на "Сокол 1893"!
НА СЛУКА!