Новини

Отчетен Доклад На Председателя На Ус На „Сокол 1893”- Пазарджик За Периода 2012-2016 Година

Скъпи членове на Общото събрание на Пазарджишкото ловно-рибарско дружество – „Сокол 1893”, уважаеми гости, 
Днес сме се събрали да отчетем четиригодишния период , в който досегашния УС и аз като негов Председател ръководехме нашето ловно-рибарско дружество.”

Някак неусетно изминаха тези 4 години от отчетно –изборното събрание, на което тук, в тази зала Вие ми гласувахте доверието да вдигна на крака нашето сдружение и ме  избрахте за Председател на УС.

Оправдахме ли доверието през тези години?Успяхме ли да преодолеем кризата на идентичността, финансовата криза, кризата в отношението с институциите , кризата в стопанисването на дивеча и всички останали проблеми, които отчетохме преди 4 години тук?Успяхме ли да направим нашето сдружение фактор в обществения живот и добре функционираща структура, работеща за интересите и удоволствието на своите членове?Въпреки вродената ми скромност не мога да не отговоря със задоволсто – да, успяхме.Всички ние заедно, редовите членове на сдружението, членовете на ОС и УС , и аз като Председател, положихме през тези години неимоверни усилия и върнахме нашето любимо сдружение там – където му е мястото.

Ще се спра някратко на нещата, които свършихме през тези години.

ФИНАНСОВО И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ.
Не знам дали си спомняте в какво състояние се намираше нашето сдружение през 2012 година.Накратко ще Ви припомня.

Сдружението и собствената му фирма „Орел” имаха задължения над 100 000 лева към работници, доставчици, кредитори, имотите на сдружението пустееха, не бяха преведени дори средствата за ловно-стопански мероприятия на дружините.В касата имаше пари за заплати на персонала за два месеца, а приходи не се очакваха от никъде, във полуразрушеното фазаново стопанство имаше някакви недохранени животинки, които трудно човек можеше да оприличи на фазани, ловния дом , в който е седалището ни беше с изтърбушен покрив и само две полуобитаеми стаи.За капак, само няколко месеца по-късно получихме и акт от Данъчна служба Пазарджик за нарушения по ДДС, направени от предишното ръководство.

Трябва да Ви призная, че когато се запознах с реалното състояние тогава, бях на път да си хвърля оставката и да се откажа.Но Вашето доверие и подкрепа и подкрепата на членовете на УС Николай Минчев, Костадин Карабончев, Ангел Мусиевски, Цветан Цветанов, Андон Андонов, на Ръководителя Илия Долев, Председателя на КС Стоимен Спасов и на Спас Спасов, които бяха неотлъчно до мен в тези тежки мигове, ми дадоха сили да продължа.

Какво мога да рапортувам днес пред Вас.Дълговете на сдружението и фирмата бяха ликвидирани.Благодарение на адвокат Карабойчев и личните ни контакти, бе преодолян и акта от Данъчна Служба.Щатния състав от години редовно си получава заплатите.Имотите на сдружението бяха отдадени под наем и намериха добри стопани, които да ги поддържат в прекрасно състояние.Фазановото стопанство беше основно ремонтирано, реконструирано и в момента произвежда за дружините ни фазани с отлично качество.Ловния дом бе отремонтиран и придоби приветлив вид за нашите членове.Закупен бе високопроходим автомобил за охрана на нашите ловни полета.Бе направен и козметичен ремонт на Ловното стрелбище във връзка със честването на 120 годишнината от създаването на сдружението.

Като голяма заслуга на нашето управление можем да отчетем и придобиването на нотариални актове за имотите, които  от десетилетия сме считали за  наши, но поради една или друга причина не  можехме да си възстановим  собствеността им.От декември миналата година имаме нотариален акт за собственост за цялата територия на фазановото стопанство, два рибарника, люпилня и други  земеделски земи, с обща данъчна оценка от 720 000 лева.

Тук трябва да отбележа, че миналата година бях пред много тежка дилема.Разходите по придобиването на имотите надхвърляше общо 40 000 лева, включващо данъци, нотариални такси , адвокатски услуги и др. Към момента са ни начислени и 25 000 лева данъци за пет години назад.Предстои и придобиване на документ за собственост на ловното стрелбище в местността Писковец – наша заслужена гордост, която обаче ще ни коства още около 10 000 лева.Трябваше да реша дали да оставя едни големи суми финансов резерв на сдружението , с които комфортно да отчета едни прекрасни финансови резултати , или да възстановя собствеността на нашите имоти.Разходите са в размер на един годишен бюджет и няма как да не се отразят  на финансовото състояние на сдружението за следващите две години.Но в името на просперитета на „Сокол 1893”,  в името на славната история на нашето сдружение,  реших да поема риска и да финализирам придобиването на имотите.Друг е въпроса защо до сега този проблем с имотите не беше решен от предишните ръководства, които водеха безмислени дела с години, конфигурирайки единствено разходи.Аз Имам план,как да компенсираме тези разходи през следващите месеци и ако бъда избран отново за Председател на УС, ще  продължим със сигурност просперитетното  развитие на дружеството.

РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Във встъпителната си реч , при началото на мандата Ви обещах, че през тези четири години ще работя , за развитие на ловно-стопанската дейност и спомагането от наша страна за все по-пълното задоволяване на ловните и риболовните страсти на нашите членове.Мисля, че успяхме да развием много нещата по отношение на лова, риболова и кинологията.

При застъпването ми като Председател на УС заварих една нерадостна картина на лова и риболова като цяло.Например при наличието на изключително висока популация на яребици, повечето дружини имаха по 3-4 излета .На много малко места имаше  излети на заек, полски дружини, с голяма популация на диво прасе нямаха право да го отстрелват.Основно се ловуваше на разселен фазан, но той беше в такова лошо  състояние , че много хора предпочитаха да не ловуват.

За отчетния период направихме сериозно и реално таксиране на дивеча и достигнахме до 7-8 излета на яребица на определени места.Повсеместно се отпусна излет на лов на заек.Разрешен бе и подборен лов на сърна, който набира все по-голяма популярност.На дружини като Сарая , Динката, Априлци бяха разрешени и няколко излета на дива свиня.

Повсеместното разселване на изключително качествени фазани, благодарение на труда и усилията на Илия Долев и останалите момчета от щатния състав доведе до създаване на трайна дива популация от фазани.Ежегодното  Разселване на яребици от различни стопанства доведе до заздравяване на генофонда и скокообразно развитие на популацията.За периода 2012 – 2016 година са разселени общо:
Яребици – 1984 бр.
Фазани  - 12876
Патици - 1558

Планираме да започнем и разселване на заек с цел заздравяване на заешката популация на територията на сдружението.

Не бе особено успешен експеримента с разселването на елен-лопатар на територията на дружина Лесичево.Но там, както и при заека е много фундаментално влиянието на бракониерството, срещу което планираме да вземем по-строги мерки.

При лова на дива свиня личат две отчетливи тенденции.В средногорските райони на дружините Церово,Лесичево, Боримечково, Левски, има сериозен запас от дива свиня и дружините реализират нелош отстрел  - между 50 и 80 прасета на година за цялата яка, докато Родопските  дружини поради масовото използване на капана за улов на дива свиня от ДЛС Ракитово имат тенденция към почти нулев улов на този вид дивеч- общо 3 прасета за 2015 година..За преодоляване на този проблем започваме разселване на диви свине в родопския регион, в което ще се включат и други сдружения като Септември, Батак, Велинград, за създаване на една наистина добра популация.Ако промените в ЗЛОД , които се обсъждат в момента реално ограничат улова с капани , ще можем да се надяваме до 2-3 години да  върнем на родопските дружини удоволствието от лова на дива свиня.

По тношение на хищниците мога да кажа, че сдружението води една неистова война с тях  и постига значителни постижения.Тук могат да се отличат дружините в Величково, Сарая, Овчеполци, Пищигово.Лични рекорди в борбата с хищниците отчетоха Председателя на дружина Овчеполци – Константин Карабончев, Председателя на дружина Сарая – Николай Минчев и колегата му Пламен Цоков , Йордан Попов, Величково, Христо Стефчев Добровница, Григори Генудов – Пищигово, Цветан Енчев, - Черногорово.Похвално е, че нашите ловци не го правят за пари, а за удоволствието от лова и грижата за природата.Не малък е и приноса на председателя на секцията по хищничарство в УС г-н Адриан Атанасов – Мърфи, който лично отстреля не малък брой гарагашки/свраки/

Борбата с бракониерството , което е основен бич за дивеча се води с променлив успех. Може би някои хора не знаят, че бракониерство е и  Когато при разрешен един вид дивеч се отстрелва друг .В дружинка Динката имахме такъв случай преди две години с отстрел на яребици и заек при разрешен лов само на фазани.Но това е само върхът на айсберга.Има случаи,  по пъдпъдъче време се бият яребици и зайци и това е една от основните причини за намаляване на и без това рехавия запас от заек.Имаме единични сигнали и за отстрел на сърни по време на лов на диво прасе, без надлежно разрешително.В този аспект изказвам дълбока благодарност на директора на полицията г-н Годжевъргов и на Директора на горското и на РДГ Пазарджик г-н Гаврил Рантелов  и г-н Владко Влахов.С тях формирахме екипи , които в ловни дни обикаляха по целите ловни райони и ако не друго поне респектираха потенциалните неволни бракониери.

Друг много сериозен аспект в бракониерството е т.нар. фараджийство, което нанася непоправими щети на заека и едрия дивеч.Надяваме се през следващите години да задълбочим сътрудничеството между институциите и да направим по-успешна борбата с бракониерите.

Риболовната дейност също бележи развитие.Още първата година на отетния период беше прекратена концесията за звъничевския гьол на фирма орел, поради несъстоятелност.Това изложи на риск цялата ни риболона дейност.Благодарение на доброто ни сътрудничество с Община Пазарджик и кмета Тодор Попов, ние извършвахме част от ангажиментите на общината към водоема и района около него, а общината ни позволяваше да риболовствуваме и да осъществяваме нашите мероприятия.Благодарение на ентусиазма на председателя на секцията по риболов в УС – Андон Андонов, сдружението активно зарибяваше водоемите, като за отчетния период са разселени  2830 кг зарибителен материал, а именно :бял амур – 200 кг, каракуда 600 кг, шаран 0.5 – 1200 кг, шаран 50-100 гр – 9500 броя, щука – 160 бр, бяла риба – 4500 бр., организирани са ежегодни състезания по риболов, учавстваме в  мероприятията за децата в неравностойно положение.За организиране на риболовни състезания и награден фонд са инвестирани над 3500 лева.Рибо-състезателната дейност не успя да се изяви като другите ловни спортове, отчасти поради липсата на състезателен календар на НЛРС за риболовците.

Изключителни успехи сдружението постигна в борбата с браконирството по рибата.Благодарение на ентусиазма на риболовна дружина ”Марица 2012”, и нейните членове бяха заловен километри рибарски мрежи , хванати бяха нарушители, мрежи  и такъми.Сигналът, който нашия член , областния управител Трендафил Величков даде до прокуратурата и доведе до контролирана от него акция, при която бяха спипани едни от най-отявлените бракониери в Ракитово.Множесто предупреждения за хванати нарушители бяха отправени от нашите ловни стражари за нарушения на звъничевския гьол.В борбата срещу бракониерството специално искам да благодаря на директора на ИАРА Пазарджик- г-н Любомиров, за изключителното му съдействие при осъществяването на акциите .

Ловно-стрелковата дейност също може да се похвали с добри резултати.В резултат на ръководството на ловно-стрелковия клуб и на секцията по ловна стрелба Тодор Абаджиев, наши сътезатели Братя Ангелиеви се явяват на републикански и международни състезания с подкрепата на „Сокол 1893”  и донесоха слава на сдружението с множество златни и сребърни медали и престижни отличия.Традиционно стана и дружественото състезание по ловна стрелба, което се провежда на ловното ни стрелбище, където традиционно силно се представят представителите на дружини Алеко, Тополница, Хаджиево  и Сарая.

Сдружението се превърна в център на ловната стрелба в целия пазарджишки регион , като много сдружения провеждат при нас курсовете си за млади ловци.

КИНОЛОГИЯ
По отношение на кинологията, каквото и да кажем позитивно , все   ще е малко.Пазарджишкото сдружение разполага с два много важни елемента – прекрасни терени, с богата популация от дивечови птици и множество ентусиазирани и всеотдайни кинолози или просто любители на ловните кучета, които са посветили огромна част от времето си на ловните помощници.За съжаление в началото на отчетния период славата на „Сокол 1893” като мека на кинологията беше значително повехнала.С инициативата на председателя на киноложката секция в УС Цветан Цветанов и дейните киноложки деятели Петър Ветренски, Николай Неделчев, Танко Ранделов, сдружението започна една политика на развитие на кинологият.Учреди се турнир по системата на Свети Хуберт за кучета работещи със стойка , на името на основателя на нашето сдружение, Йзеф Хинек Майер, който бързо набра популярност и през тази година счупи всички рекорди  като беше най голямото, с най-много участници -68 кучета, с най-голям награден фонд, най-елитни чуждестранни съдии, най-международен, най-отразявано – от 3 телевизии и множество местни регионални и национални вестници и списания, киноложко  състезание в България.За успеха на това начинане допренесоха умелото ръководство от страна на Коменданта Кирил Александров, както и личния принос на почти всички членове на УС, спомогнали за доброто протичане и организация.

Отделно стана традицияа в нашите полета да се организират киноложки мероприятия на клуб „Българско гонче”, Дратхаар клуб, Курцхаар клуб” Пойнтер и Сетер.Наши членове са в ръководствата на всички тези клубове, включително и на клуб Епаньол бретон .Екстериорни изложби, изпитания и състезания ежемесечно се провеждат на територията на нашето сдружение.

Когато говорим за успехите нещата придобиват изключителни измерения.Започвам с това, че преди 2 години направихме първия в историята трансфер на състезател по Свети Хуберт и приехме Зорница Николова за наш член.Това стана благодарение на инициативата на Петър Ветренски.През миналата година това даде резултат , и Зорница Николова стана Световен Шампион на състезанието Свети Хуберт в Сърбия, като това е най-големия успех на български състезател в тази област.Значителни са и успехите на Петър Ветренски и Борето Димов  на множество национални и международни състезания.Може да се каже, че Пазарджишкото сдружение се превърна в Национален Лидер в областта на кинологията.

СЪСТОЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
При избирането ми  за Председател на УС нямах представа в какво състояние се намира Сдружението като организационен живот.Установих отчайващи неща.Лошото финансово състояние и безхаберието на предишното ръководството бяха довели до дезинтересиране на членовете от организационния живот.Една дружинка /Мало Конаре/ беше напуснала сдружението, но идваха сигнали и от дуги дружини, че са готови да си тръгнат.Почти не се организираха мероприятия с изключение на прословутия Председателски лов, който поради лошото качество на разселваните фазани беше по скоро отбиване на номера , отколкото някакво сериозно мероприятие.

Няма да говора какъв беше авторитета на Сдружението в обществото и какво място заемаше в обществените процеси.Нула е прекалено голяма цифра, като изражение на тези показатели.

Сдружението водеше безмислени дела срещу Община Пазарджик, семейство Джалъзови, Горско, и въобще , който се сетите.Председателя на УС не бе добре дошъл в нито една институция.От години сдружението не беше приемало нови членове в организацията.Никой не се съобразяваше с мнението на сдружението като фактор в обществения живот на общините на чиято територия е.

Днес Сдружението  се състои от 1140 ловци и риболовци, 350 ловци и 730 риболовци.

Само за 4 години „Сокол 1893” се превърна в нещо повече от Обществена организация.Нашето сдружение е реален фактор в Областта и чрез целенасочена политика на взаимодействие и взаимопомощ с всички институции успява да постигне своите цели и задачи, както и да влияе на процесите в Пазарджишка област, свързани с ловно стопанство и екология - области, в които сдружението се превърна в институция –а и не само в тях.

В момента със съдействието на кметовете на Пазарджик и Лесичово се работи по трайно владение на ловните дружини в Щърково, Динката , Огняново, Величково  и др. , върху имотите на които са построени ловните им заслони.

Взаимодействието и взаимопомощта между директорите на ДГС, РДГ и РПУ, Служба КОС  и „Сокол 1893” улесняват дейността на сдружението и спомагат за по ефективно осъществяване на ловно-стоанските мероприятия и охраната.

Бе постигнато небивало израстване в медийното отразяване дейносттта на сдружението.Докато при предишното ръководство за сдружението се пишеше фрагментарно  или в негативен аспект, в момента благодарение на дейносттта на ПР на сдружението Спас Спасов за сдружението има направени 30 филма в различни национални телевизии, като Хоби ТВ, БНТ, БТВ,като 5 от тях са за ЛРД Динката, три за Боримечково, 3 за Величково, има филми за дружините в Говедаре, Тополница,  Овчеполци и др.Участвахме в три живи предавания, посветени на нашето хоби в местната телевизия.Няма брой на ловните вестници и списания без обстойни статии за сдружението, регионалната преса също вече се научи да отразява дейността на сдружението.Редовно се отразява ловния и организационен живот на сдружението  с публикации в сп.Лов и риболов и Български ловец, вестник Наслука, в. Стандарт,, в. Телеграф, Марица и Знаме.

Ентусиазма и професионализма на отговорниците за Културно-масовата работа Георги Лазаров – Шекера и  Спас Спасов спомогнаха за една наистина богата културно-организационна програма.Трябва да  се започне от уникалното честване на 120 години от създаването на сдружението през 2013 година.Събитието бе увенчано  със събор, на който присъстваха повече от 700 души, имаше богата музикално-артистична програма, а угощението бе дело на известния кулинар и ловец Ути Бъчваров.В Дните преди кулминацията бяха проведени редица съпътстващи мероприятия като турнир Свети Хуберт, киноложка изложба, състезание по ловна стрелба, риболовно състезание както и състезание за стрелба за деца , проведено със въздушни пушки.Друго мероприятие, което  вече набра огромна популярност е  Коледния  благотворителен лов, на който тази година се събраха рекордни суми за благотворителност.За отбелязване са  и  традиционните банкети на дружинките и уникалните купони след официалните мероприятия на сдружението. Вече може да се каже, че в сдружението вече има истински организационен живот, такъв , какъвто ни е завещан от създателите на организираното ловно движение в България – а именно, ловът като хоби да е само едната страна на светата троица на ловеца, а именно – лов- стопанисване на дивеча- другарство.Другарството във всичките му форми – банкетна култура , уважение и взаимопомощ между членовете е най-силното оръжие на нашата организация.Бях горд с нашето сдружение, когато като юмрук застана в подкрепа на нашия Ръководител Илия Долев и спомогна за борбата му с коварно заболяване.

В резултат на тази правилна политика,  вече   чести  гости на мероприятията на сдружението са Председателя на НЛРС-СЛРБ – Иван Петков, Областния управител Трендафил Величков, Директорите на ГС Гаврил Рангелов и на РДГ Владимир Влахов, Председателя на КС на НЛРС – Георги Тошев, кмета на Пазарджик Тодор Попов,  депутати, обществени деятели, шефове в ИАГ, дори действащия тогава министър на екологията Искра Михайлова, имаше честта да посети наше събрание.

Всичко това не остана незабелязано от другите ловци и центробежните сили в сдружението станаха центростремителни.Дружина Левски предпочете да учавства в нашето сдружение и от 2 години е пълноправен член, рибарската дружина Марица 2014 също предпочете да членува при нас, въпреки, че разпростира дейноста си на територията на няколко области.Още няколко дружини от други сдружения са изявили желание да дойдат при нас.

На този фон ловците  проявиха масов ентусиазъм за създаване и облагородяване  на места за отдих.Ловни заслони, с ентусиазъм и труд от членовете на дружините и с помощта на Дружеството създадоха ловците  в Динката, Величково, Черногорово, Щърково, другите дружини също започнаха направата на такива, направиха се ремонти и подобрения в ловните домове в Лесичево и Тополница.Свалям шапка пред цялата дружина Говедаре, които с много труд, ентусиазъм , с приходите от ловен туризъм и малко помощ от нас направиха уникален ловен дом, с който можем да се хвалим в цяла България./ покана за ОС лятото/.

На базата на тези успехи, общественото влияние на сдружението значително нарастна.Към настоящия момент, благодарение на правилната работа на УС, на усилията на  ПР на дружеството  Спас Спасов и отчасти на Председателя на УС  , при взимането на важни решения по отношение на ловното и риболовното  стопанство, Екологията и обществените дейности в региона и Областната управа и Община Пазаджик и РДГ Пазарджик и политическите сили се съобразяват с мнението на нашата организация.Апотеозът на това преобразяване на имиджа на организацията беше състоялата се наскоро дискусия по повод промените в ЗЛОД , организирана от сдружението , на която баха  поканени и присъстваха председателите на всички сдружениа в област Пазарджик, директорите на ДГС и РДГ, Областния управител , и както един вестник наскоро писа – петима депутати отидоха на крака при ловците, а още двама изпратиха извинителни писма за отсъствието си.Още по хубавото е , че присъствалите депутати поеха сериозен ангажимент да подкрепят промените в закона облагодетелствуващи ловната организация, като удължаване срока за водоплаващ дивеч, откриване на сезона за лов на дива свиня с две седмици по-рано  и други важни промени , свързани с укрепването на организационното единство на съюза.

От четвъртък сме и пълноправни членове на комисията за екология, горско и рибно стопанство към Областната управа.

В заключение искам да изкажа благодарност на Управителния съвет , с който работих тези 4 години. Благодаря на тези  членове на УС,  които ме подкрепяха и помагаха да постигнем всички тези резултати, и на  другите, които бидейки в опозиция ни спомогнаха да се мобилизираме и да дадем всичко от себе си за просперитета на сдружението.Благодаря на всички тях за желанието и ентусиазма, с който участваха във всички мероприятия, като лично осъществяваха важни задачи  по време на най-значимите събития,  като честването на 120 годишнината на сдружението,  организацията на турнира в памет на Йозеф Хинек Майер,тези ,  които с личен бригадирски труд допринесоха за ремонта на срутената мрежа на фазановото стопанство и участваха с небивал ентусиазъм в благотворителните и другите дейности на сдружението.Благодаря и на всички Вас, редовите членове на сдружението, и на членовете на ОС, които ми гласувахте  доверие  и също давахте през тези години своя принос към нашето израстване .Благодаря и лично на Спас Спасов, който без да е член на УС неизменно работеше за благото на сдружението.Благодаря специално на председателя на КС Стоимен Спасов, който има огромна заслуга за придобиването на имотите и за много други знайни и незнайни неща, които осигуряваше като подкрепа от Община Пазарджик, благодаря на щатния състав – специално на Илия Долев, който буквално остави здравето си на фазановото стопанство и дори когато не можеше да стои на краката си, даваше дежурства и полагаше грижи, за да имаме най-добрите фазани в България , на Коцето Бълзаков, Петьо Христосков,      Борето Бозвелиев , кака Дора   /постоянното присъстние/     , които с труда и ентусиазма си успяха да компенсират безхаберието на някои от бившите си колеги и да спомогнат за развитието на организацията, благодаря и на тук присъсващите Трендафил Величков, чията подкрепа като институция и като човек чувствахме постоянно, на Гаврил Рангелов, Владко Влахов и Годжевъргов от РПУ, който по свой начин допринасяше за благоприятното протичане на  мероприятия в х-л Фазанария.

Днес нашия мандат приключва.Ако ни гласувате ново доверие на мен като Председател и на предложения от мен състав на УС, ще продължим да работим за финансовия, организационния и обществения просперитет на нашето любимо сдружение „Сокол 1893”, ако решите , че някой друг е по-достоен, ще продължим като редови членове да изпълняваме задълженията си към организацията.

НАСЛУКА