Новини

Обръщение на Управителния Съвет

Уважаеми колеги,
преди година и половина когато бе избрано сегашното ръководство на СЛРД „Сокол 1893”, обещахме да направим няколко важни неща, касаещи дейността, оцеляването и развитието на нашето сдружение.Веднага след като встъпихме в длъжност започнахме целенасочено да се стремим към изпълнението на тези обещания.За наше голямо учудване се оказа, че от всички неща, които в качеството си на председател на УС обещах на пазарджишките ловци да направя, най-друдно беше създаването на работещ и полезен сайт на сдружението. Нито стабилизирането на финансовото състояние на дружеството, нито възстановяването дейността на фазановото стопанство, нито провеждането на курс,въпреки административните пречки не ни затрудниха толкова, колкото направата и пускането в действие на сайта.Това бе така, защото искахме този сайт да бъде наистина полезен, да събира интереса на всички ловци и риболовци и да отразява по възможност целия обем на нашия живот.Най-накрая след 16 месеца ходене по мъките можем да отчетем, че наличието на действен сайт на сдружението е вече факт.

„Какъв е смисълът на това нещо?”, „За какво са необходими толкова усилия след като години сме живели без сайт?” - биха попитали много колеги.

Оказа се , че това съвсем не е така.С течение на годините има значително подмладяване на членската маса на дружеството.Потребностите на живота карат вече и по-възрастните хора да боравят с компютри и да черпят информация от тях.Нараства нуждата от контакт между ловци и риболовци от различни сдружения и региони, а освен това на сайта ще може да се научават важни решения на Общото събрание и на Управителния съвет на дружеството, касаещи всички ловци. Така ще се изпълни и желанието за публичност в управлението на сдружението.

    На него ще може да се научава текуща информация за мероприятия на сдружението – състезания по стрелба, риболовни мероприятия, киноложки изложби и други важни събития, което постепенно ще замени сегашната система -  „от ухо на ухо”.

    На сайта колегите ще могат да се публикуват снимки от последните , а и предишни ловни излети, защото както един добър приятел казва – „Ловът, не споделен с приятели си е чисто губене на време”, при това всеки ще може да изказва във форума своето мнение по определени въпроси касаещи лова, риболова, дейността и организационния живот на сдружението.

    На сайта ще могат да се публикуват обяви за загубени кучета, продаване и купуване на оръжие и принадлежности, автомобили и т.н, като така ще стигат до повече потенциални потребители;

Той ще бъде улеснение и за ръководствата на дружините, защото там ще се публикуват всички информации, касаещи председателите на дружинки и съюзните членове, като дати на общи събрания, графици на хайки и т.н., и т.н.

И всичко ще става просто и лесно – само с едно натискане на копчето.

Време е вече нашата организация да влезе в 21 век и по един нов начин, оставайки верни на Нейно Величество Природата, да  използаме и възможностите на Нейно Височество Техниката.

     Благодаря на тези, които влязоха в сайта на „Сокол 1893” и отделиха време за това мое обръщение!      

    Желая на всички колеги здраве, щастие и НАСЛУКА през целия тазгодишен сезон!

Евгени АБАДЖИЕВ 

Председател на Управителния съвет на СЛРД „Сокол 1893”