Новини

Доклад За Дейността На Управителния Съвет На „Сокол 1893” Град Пазарджик За Отчетната 2018 Година

Уважаеми членове на Общото събрание на СЛРД „Сокол 1893” , град Пазарджик, измина още една година от дейността на нашето сдружение. Като цяло може да се каже, че тази година беше спокойна , на фона на драматичните събития през 2016 година, и със сигурност беше по успешна. Най важния извод от изминалата година е , че сдружението е единно, сплотено и посреща предизвикателствата като колектив, за който важното не са интригите и сплетните, а работата в полза на дивеча и ловците.


Към настоящия момент сдружението наброява:
1298 бр. ловци и ловци и риболовци, обединени в 26 ловни дружини.
380 бр. риболовци.


През 2017 година сдружението се сдоби с още една дружина. След 6 годишно ходене по мъките, беше създадена дружина Говедаре. Министър Порожанов лично връчи заповедта си за създаване на дружината на председателя и ловците, на откриването на лова на яребица на 01. Октомври.


Бе свършена и голяма по обем работа по различните дейности:
Извършени бяха значителни по обем ловно-стопански мероприятия, Както всяка година бе разселено голямо количество яребици и фазани. За съжаление заповедта на министъра за забрана за разселването на дива свиня във връзка с Африканската чума по свинете, спря вече набралата скорост инициатива да се разселва дива свиня в дружинките от Родопския масив. А разселването от предишната година вече даде резултат и ловците от Дебращица, Црънча и Паталеница вече имат доста по-добри постижения в отстрела.


По отношение на заека през изминалата година имахме известни проблеми. Много от дружинките, поради липса на достатъчен запас, сами се отказаха от лова на заек. Други дружинки имаха планиран излет през декември, но по молба на директора на ДГС Пазарджик се отказаха. Бих казал, че това в крайна сметка не беше толкова лошо, защото се забелязва повишаване на популацията на много места. Планирали сме и разселването на 40 броя див заек на територията на сдружението.


Ако нашите членове положат малко усилие и информират службата за растителна защита за осъществяваните пръскания , за да спрем пръскането с незаконни хербециди и пестециди, и ако по време на лова на пъдпъдък и яребица успеем да предпазим заека от бракониерски прояви, аз съм убеден, че в скоро време ще се радваме на богат улов на заек при провеждане на законни излети на територията на по-голямата част от сдружението.


Това е по отношение на лова и разселването .Точните цифри ще бъдат оповестени в отчетния доклад за ловно-стопанските мероприятия на специалиста по лова Костадин Бързаков.

С помощта на ръководителите на направления към УС бяха постигнати и значими резултати в организационната и спортната дейност.


Особено се гордеем с резултатите постигнати от нашите кинолози.Направлението по кинология се ръководи от члена на УС Цветан Цветанов, но активно участват и Танко Ранделов, Николай Неделчев , Стоян Стойков и Кирил Александров – член комисията по кинология към НЛРС-СЛРД

През отчетния период наши кинолози участваха в регионални и национални състезания , изпитания, както и на много екстериорни изложби .


На турнира за купата Йосиф Майер , организиран от нашето сдружение, в чест на 125 годишнината от създаване на сдружението Петър Ветренски стана първи в клас открит, в клас млади Тодор Трясков е втори, а Андон Андонов е трети. При жените младата ни състезателка Мира Спасова е втора.


Тук искам да благодаря на спомоществователите:
Община Пазарджик, фирма Евромес, фирма Рефан…

При гончетата Георги Лалов със своя любимец обра купища медали и представи сдружението ни изключително достойно.
Мога да кажа, че изключително постижение за авторитета на нашето сдружение е факта, че само на наша територия вече традиционно се провеждат международни състезания и изпитания на БРФК, което превръща Пазарджик в център на кинологията в България.

Благодаря и на всички дружинки, които предоставят полетата си за провеждане на киноложки мероприятия – Дружинка Главиница- Синитево, дружинка Добровница, Дружинка Тополница, дружинка Овчеполци, дружинка Щърково, Динката, групата на с. Росен към дружинка Черногорово, дружинка Цар Асен.
Като забележка мога да кажа, че колегите които взимат участие във всички киноложки мероприятия са едни и същи и масово нашите членове не се възползват от уникалния шанс който имат, да повишат ловната си култура, да видят къде се намират и да вдигнат нивото на ловните си помощници, без да се налага да пътуват до други краища на България или други страни.


Добра е работата и на секцията по рибарство, оглавявана от Андон Андонов Той положи необходимите усилия за популяризиране на риболовния спорт, чрез създаване на благоприятни условия за практикуването му. Вследствие на което се увеличи и бройката на членовете риболовци на 947
Проведе се традиционното почистване на баластиерата, както и засаждане на дръвчета за облагородяване на района.


От 2017 година се сключи договор и за стопанисването на водоема край с. Динката, където нашите членове също могат да ходят за риба.
- През 2017 г.. водоем Звъничево се зариби с 800 кг шаран и каракуда.. За сравнение през 2012г се зариби с 300кг шаран и 200кг каракуда, а през миналата година с 750 кг.


На в края на май се проведе традиционното риболовно състезание на водоем Звъничево по повод откриването на новия риболовен сезон. Участие взеха рекордните 56 участници , представители във различните възрастови групи от цялата страна. Наградният фонд бе в размер на 800лв


През 2017 г. бе завишен контрола и увеличени проверките съвместно със служители на ИАРА на стопанисвания от нас водоем Звъничево, за което многократно получавахме похвали от колеги риболовци. Назначи се и охрана на водоема.


Направлението по хищничарство оглавявано от Костадин Карабончев констатира значително намаляване на популацията на хищници на цялата територия на сдружението, което показва добре свършена работа.


Тук искам да изкажа благодарност и възхищение на председателя на дружина Тополница – Пламен Георгиев и неговите колеги, които организират перфектни хайки с много участници и изключителен ентусиазъм и успяха да превърнат района на старите рибарници от развъдник на всякакъв вид хищници в едно спокойно място за местообитанията на фазана, яребицата и заека.


Добри резултати в груповия лов на хищници имат и в дружинка Сарая, както и Алеко, Огняново и др..


По отношение на индивидуалния лов на хищници се констатира една неприятна тенденция. Издават се огромен брой бележки, в голямата част от тях не се вписва отстрелян дивеч и след изтичането ловците отново идват. Ако нямат слука, защо ходят. Ако имат , защо не отчитат. Остава съмнението за недостоверност на информацията. В кратък срок управителния съвет ще вземе решение за отчитане на отстрела със доказателства.


Направлението по ловно-стрелкови дейности , също се възстановява след цялостната промяна в ръководството и организацията. През миналата година бе проведен курс за млади ловци от Панагюрище и Доспат за 185 човека. В резултат на това в касата на сдружението влязоха близо 4000 лева приходи, което не се случи нито веднъж в предишните пет години, когато ловно-стрелковата дейност и стрелбищния комплекс се ръководеха от Тодор Абаджиев.


Поради подновяването на лиценза , което се забави с около месец не успяхме да проведем традиционното дружествено състезание през 2017 година. Тази година дружественото състезание ще бъде проведено през м. септември във връзка с 125 годишнината от създаване на сдружението.


Въпреки, че бяха изключително ангажирани с ремонта на стрелбището и провеждането на курсовете, братя Ангелиеви за поредна година успяха да спечелят много медали в различните национални състезания.


Както обикновено добра работа свърши и направлението по културно –масова дейност, оглавявано от Георги Лазаров.
Бяха организирани редица културни мероприятия. Със съдействието на ПР на сдружението Спас Спасов дейността на сдружението бе отразена в редица публикации в пресата и с няколко филма по БНТ2 Хоби ТВ, БГ лов.


Голямо развитие има в международната дейност на сдружението. В резултат на множество срещи и разговори, нашето сдружение подписа договори за сътрудничество и съвместни дейности със сдруженията в Ставропол, Русия – 7400 члена и Котор Варош, Босна и Херцеговина – 540 члена. В тези договори се дава възможността за обмяна на опит, съвместни проекти и лов на обменни начала с колегите от тези сдружения. Предстои ни през май подписването на такъв договор със сдружението в Бечей, Войводина, Сърбия. В предварителни разговори е обсъдена възможността с колегите от Войводина, поради наличието на голяма популация от зайци там и тотална липса на яребици, да направим обменно гостуване, като 8-10 техни ловци да дойдат при нас на лов за яребица, а същата бройка наши ловци да отидат там на излет за заек. Желаещите за такъв излет ще бъдат утвърдени от общото събрание на следващото ОС, като очакваме предварителни заявки за това.


В предишното отчетно събрание заложихме вижданията си и плановете за развитие през този мандат.Като първа точка беше заложен основен ремонт на покритите помещения /кокошкарници/ и битовата сграда на фазановото стопанство. С гордост мога да заявя, че това вече е извършено и в момента притежаваме едно от фазановите стопанства в най-добро състояние в България. За 5 години от 2012 до 2017 то бе изцяло обновено , като бяха сменени мрежите на волиерите, беше ремонтирана системата за напояване, преди това имаше и козметичен ремонт на люпилнята.


Втората точка беше достойното отбелязване на 125 годишнината на нашето сдружение. Може да се каже, че тържествата вече започнаха, като на 125 годишнината беше посветен вече традиционния турнир Свети Хуберт, засадени бяха и 125 тополи на баластиерата в Звъничево и предстоят още провеждането на турнир по ловна стрелба, киноложка изложба, риболовно състезание и разбира се общо-дружествен събор по повод 125 годишнината.


По отношение на финансовото състояние на сдружението, както и по отношение на ловно-стопанските мероприятия ще оставя на Председателя на КС и Специалиста по лова да ви информират по обстойно.


Сега искам да обърна внимание на един друг въпрос, който ми беше поставян на няколко събрания на дружинките, на които присъствах като гост. Какво се случва с НЛРС-СЛРБ в момента и каква е нашата позиция.


Ще се опитам накратко да изложа фактите.
На 27.юни 2017 година бе проведено редовно отчетно –изборно събрание на НЛРС-СЛРБ, в София. Делегатите от нашето сдружение единодушно подкрепиха кандидатурата на Григор Гогов за председател, но за съжаление бе избран Васил Василев. Няма да коментирам какво загуби ловното движение с това, че г-н Гогов не бе избран. Нашето сдружение спечели , защото г-н Гогов е директор на ИАГ и за нас отношенията с ИАГ са много по фундаментално важни, отколкото с НЛРС-СЛРБ.


Лошото е за ловците и сдруженията като цяло, защото г-н Василев още с първите си действия показа, че него го интересува всичко друго освен интересите на ловците. На Ловен съвет към ИАГ още през октомври г-н Василев предложи на държавата да се намалят сроковете за ловуване на дива свиня с 15 дена. Също така предложи на държавата да не се удължава срокът за ловуване на водоплаващ дивеч и да си остане 31.01.


Като цяло ръководството на НЛРС проспаха през септември промените в закона за местните данъци и такси и допуснаха без дори да гъкнат ловните кучета да бъдат извадени от преференциалния списък за не плащане на данък куче. В момента вече всеки един притежател на куче дължи този данък. Ръководството на нашето сдружение ще се опита да осигури един гратисен период на пазарджишките ловци, но след като нещата са изпуснати на най високо ниво, рано или късно този бич ще ни удари с пълна сила.


Ръководството на НЛРС-СЛРБ допусна и двойно увеличение на бележките за дребен, местен, прелетен и водоплаващ дивеч.
Сега е на път да допусне и забрана и на лова на гургулица.


На тези действия на националното ръководство нашето сдружение отговори със създаването на инициативен комитет за защита правата на българските ловци. Този комитет, за чийто председател бях определен аз, инициира подписка за удължаване на сроковете за ловуване на дива свиня и водоплаващ дивеч, съответно за дива свиня , от 15. Септември и за водоплаващ дивеч до 28 февруари. С небивал ентусиазъм сдружения с членска маса над 42 000 души подкрепиха подписката.

Подкрепата за тази инициатива щеше да бъде и по-голяма, ако не беше срещнала изключително силен отпор от ръководството на НЛРС, като пълномощника Василев лично се беше обаждал на председатели на сдружения да не подкрепят подписката. Тази подписка вече беше връчена на ИАГ и ще бъде връчена на министър-председателя и председателя на народното събрание. В резултат ИАГ подготви докладна записка до министерски съвет за удължаване сроковете за ловуване на дива свиня и водоплаващ дивеч, въпреки рестриктивната позиция на ръководството на НЛРС-СЛРБ.


Сега по отношение на гургулицата, инициативния комитет за защита правата на българските ловци планира предупредително затваряна не АМ Тракия за 1 час, ако нашите депутати решат да се подложат за пореден път на еколозите и чиновниците от ЕП и внесат предложение за забрана на този толкова емоционален лов.


Още по фрапантно е отношението на новото ръководство и по отношение на националната програма за разселване на дивеча. От тази година от НЛРС-СЛРБ искат бонусите на яребиците да са от 45 дневни яребици през лятото , а не както до сега се бяхме преборили да са 270 дневни през март.


Дори и тази година трябваше да получим 45 дневни яребици през лятото, но благодарение на твърдата позиция, която заехме и на мъжеството на управителя на „Сокол БЛРС” Борислав Бечев, успяхме да получим бонуса сега.


От националната програма бяха изкарани дивите свине, а дивия заек, който е най-чувствителния вид дивеч у нас и има най-голяма нужда от подкрепа , въобще отказват да подпомагат.


Всичко това се извършва не от легитимно, вписано ръководство на НЛРС-СЛРБ, а от Пълномощник на Иван Петков, който в тотално нарушение на устава на организацията е дал генерално пълномощно на пълномощника Василев.


Ситуацията е такава, защото има жалба във върховния съд срещу законността на провеждане на събранието. Явно върховните съдии са имали достатъчни основания за да спрат вписването на новото ръководство , до решаване на казуса по същество. Но това дело може да се проточи с години и резултата е, че от името на легитимния управителен съвет, в който фигурирам и аз, се извършва в нарушение на закона и устава на организацията разпореждане с имуществото на съюза, сключват се трудови договори, подписват се договори с наематели. Ситуацията е толкова заплетена, че сигурно в скоро време ще бъде сезирана прокуратурата.
Единствения изход от тази ситуация е оставка на Васил Василев и ново изборно събрание, което да легализира ръководството, което и да е то. Както направихме тук, когато се появиха съмнения в действията на ръководството на нашето дружество.


За съжаление на новоизбраното ръководство липсва доблест, смелост и разум за да предприеме една такава стъпка. А може би има и нещо друго. Може би не е случаен факта, че незаконното ново ръководство избърза да вземе решение за ремонт на музея на НЛРС-СЛРБ, като при Количествено-стойностна сметка от около 150 000 лева, невписания УС гласува да се похарчат 500 000 лева. От нашите , на ловците пари. Много на бързо се сключи договор с един наемател, с който бе освободен от плащане на наем в продължение на години, има и други странни решения. Това навява на мисълта, че е възможно да има и друга причина за липсата на доблест , да премине Националния ловно-рибарски съюз през чистилището на едни извънредни избори, както сторихме ние. Това не е проблем за нас. В генерален план съюзът е много по зависим от сдруженията , отколкото сдруженията от съюза и като имаме подкрепата на ИАГ, ние ще можем да изпълняваме спокойно нашите ловностопански деятелности , докато нещата в съюза придобият законната си форма. Що се отнася до бонусите по националната програма, то след жалбата от дружинка Пищигово за качеството на яребиците и проблемите с възрастта на птиците по бонуса, УС взе решение да се преразгледа отношението към нея и да се участва в нея само при определени условия, които са в полза на ловците и дружинките .В тази връзка, ще предложим проект за решение на ОС, който да ни даде възможност да действаме не по командно -административен , а по пазарен принцип.


В заключение искам да благодаря на всички за активността при участие в събрания и мероприятия, да ви благодаря за самоотвержената работа по стопанисване на дивеча и да ви пожелая една успешна в ловно-стопанско отношение 2018 година.


Наслука!