Новини

Бюджет 2017

Разходи 2017 проект
Заплати и осигуровки (без ловен надзирател) 60900
Данъци и такси - местни и национални 4172
Абонаменти за вестници и списания  3830
Календари   216
Командировки, транспорт служители и гориво  4600
Обслужване на автомобили  1000
Охрана 1964
Мобилни телефони, кабелна и интернет ловен дом 1750
Външни услуги- юридически, счетоводни, куриерски и други 8700
Застраховки 458
Храна за кучета 430
Ремонт на фазаново стопанство - волиери, стаи за персонала 12000
Ток 2465
Канцеларски мат, касети за принтер, компюрътни компоненти 1000
Хостинг и домейн 260
Обслужване на трафопост 960
Организирани мероприятия 5000
върнат заем НЛРС 10000
Застрояване на места за отдих 1000
Концесия 2190
Зарибителен материал и превоз 1200
Спортни купи, медали и рекламни материали 800
Облагородяване рибарник Звъничево 1000
Разходи по граждански договори 1000
Почистване на ловен дом 480
отчисления от стикери за НЛРС 10868
свети хуберт 2017 1350
Разходи за банкови такси 500
Бракувани стикери 27
ловно-стрелкова дейност 2000
Непредвидени разходи 3500
Общо разходи : 145620

Общо приходи по партидите на ЛРД за 2017 проект

70% от годишните вноски 46750
49% от разрешителните 20836
Резерви от предходни години 13440
Общо: 81026

Общо разходи от партидите на ЛРД за 2017 г. проект

яребици 9840
фазани 29250
закупуване на волиери за доотглеждане 4996
подхранване 13000
Заплата и осигуровки на ловния надзирател 9272
Разходи за ловени заслони 2000
патици 2844
ДДС по достави царевица и жито за подхранване 2600
Храна за доотглеждане на фазани 1000
Засяване на дивечови ниви 1033
Див заек 1303
Дива свиня 3888
Общо: 81026

 

Приходи 2017 проект


Членски внос 74460
Дарения 33300
Наеми 25000
Ловен туризъм 5000
ИАРА - риб. билети 2000
Приходи от ловно-стрелкова дейност 5000
Общо приходи 145620