Контакти

гр. Пазарджик

ул. Виделина № 8Управителен Съвет


Евгени Абаджиев

Председател на УС

Tel: +359 0 897 997 031

Ангел Мусиевски

Зам. Председател на УС

Tel: +359 (0) 898 767 026

Илия Долев

Ръководител на ЛРС

Tel: +359 (0) 889 570 241


Костадин Бързаков

Спец. по лова

Tel: +359 0 892 209 141

Николай Минчев


Tel: +359 (0) 892 209 137

Костадин Карабончев


Tel: +359 (0) 888 123 456


Цветан Цветанов


Tel: +359 0 892 209 136

Aндон Андонов


Tel: +359 (0) 893 646 060

Георги Лазаров


Tel: +359 (0) 888 777 697


Стоил Стоилов


Tel: +359 0 886 550 055

Стоян Стойков


Tel: +359 (0) 888 123 456
Щатен състав


Илия Долев

Ръководител на ЛРС

Tel: +359 (0) 889 570 241

Костадин Бързаков

Спец. по лова

Tel: +359 0 892 209 141

Петър Хростосков

Лов. Надзирател

Tel: +359 (0) 885 718 875


Тодорка Грозданова

Касиер

Tel: +359 (0) 885 718 880

Борислав Бозвелиев

Инкубаторист

Tel: +359 0 892 209 167

Васил Иванов

Риболовен Надзирател

Tel: +359 (0) 878 683 458


Контролен Съвет


Стоимен Спасов

Председател на КС

Tel: +359 (0) 888 698 555

Ангел Налбатски


Tel: +359 0 884 330 719

Танко Ранделов


Tel: +359 (0) 888 375 502