Новини

Видео


Галерия

За Нас

Ловно-рибарско сдружение „Сокол 1893” в Пазарджик е едно от първите ловни дружества създадени в България. На 18 ноември в далечната 1893 г. група ентусиасти, начело със съдията Хеник Майер, и кореспондента на сп. „Природа” Гого Петров основават ловно дружество „Стрелец”, което през 1947 г. се обединява с рибарската организация „Марица”.

Днес то е разположено почти на 73 000 ха , в сдружението членуват близо 1500 ловци и над 300 риболовци. Съществена част от ловно стопанското му поле е се намира в Горно Тракийската низина сгушено между южните склонове на Същинска Средна гора и Западните Родопи. През територията му преминава средното течение на река Марица, както и два от нейните големи притока – Тополница и Луда Яна. На територията на сдружението се стопанисва изключително разнообразни видове дивеч Нейните членове с успех ловуват на: пъдпъдък, яребица, фазан, гургулица, гривяк, горски бекас, патици, гъски, зайци и диви свине. В организационно отношение сдружението е разположено на територията на две общини – Пазарджик и Лесичево като е изградено от 24 дружини. То разполага със собствена административна сграда в центъра на областния град, намираща се на ул. „ Виделина” 6, собствено стрелбище за дисциплините „Скейт” и „Трап”, както и фазаново стопанство, а и голяма част рибовъдни съоръжения разположени в близост до устието на река Тополница.Перлата на сдружението е бившата ловна резиденция на ЦК на БКП, извисяваща се в разкошен парк, в съседство със споменатата река и рибарниците на организацията.

За отбелязване е, че тази над вековна структура вече множество десетилетия заема водеща роля в организираната ловна и риболовна общност на България.